04.10.2013

Klurar på var vi ska bygga bastun i framtiden. Husets placering och vinkel, grannen intill, eventuell framtida granne, gräsmattans placering, hur stranden ser ut, utiskt och sol är sådant som inverkar. Men ungefär där jag står och tar bilden så blir det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar