05.07.2013

I bortre hörnet av altanen har vi gjort en grusruta. Där ska vi placera några snygga krukor, är tanken! För att rama in altanytan skall vi också bygga en spalje av något slag i just det hörnet. Stenarna köpte vi för övrigt från Flygfyrens stållager.

1 kommentar: